வியாழன், 11 மே, 2023

வழக்கறிஞராக ஆசையா? தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர் சேர்க்கை - ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்...

தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் சேர மே 15ம் தேதி முதல் 31ம் தேதி வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவித்துள்ளனர். www.tndalu.ac.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.

শেয়ার করুন

Author:

We are an Online news portal that aims to keep the citizen in touch with the happenings in his/her own locality.

0 coment rios: